Trang nhất » Hỏi đáp

Xem phần trả lời của cơ quan BHXH :
Lên phía trên
Chốt sổ BHXH trong trường hợp doanh nghiệp còn nợ BHXH
Câu hỏi của bạn :
Bạn đọc từ email khanhkhai0405@gmail.com hỏi: Trước đây, tôi làm ở một doanh nghiệp tại Bình Định nhưng do doanh nghiệp nợ lương nên chưa chốt được sổ BHXH. Sau đó tôi chuyển lên việc ở Đà Lạt, giờ tôi muốn xin chốt tại đơn vị ở Đà Lạt thì có phương án nào giúp người lao động không?
Câu trả lời của cơ quan BHXH:

Theo quy định tại Điểm 3.2, Khoản 3, Điều 46 Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam:

“Đối với đơn vị nợ tiền đóng BHXH, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nếu người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho người lao động. Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn nợ thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH”.

Vì vậy, để có căn cứ xác nhận tổng thời gian đóng BHXH tại 02 đơn vị, bạn liên hệ và đề nghị công ty cũ tại Bình Định làm thủ tục nộp cơ quan BHXH để xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Lên phía trên
Con lai dưới 06 tuổi sinh sống ở Việt Nam có được cấp thẻ BHYT miễn phí không?
Câu hỏi của bạn :
Bạn đọc từ email huongnth219@gmail.com hỏi: Tôi là người Việt Nam, kết hôn với chồng người Trung Quốc nhưng gia đình đang sinh sống tại Việt Nam. Hộ khẩu của tôi hiện ở Quận 07 (TP.Hồ Chí Minh). Khi kết hôn, giấy đăng ký kết hôn do Tư pháp Quận 07 cấp. Con tôi sinh ở Việt Nam, giấy khai sinh được UBND Quận 07 cấp. Hiện con tôi đang ở cùng với tôi tại địa chỉ thường trú như trong hộ khẩu và bé mang quốc tịch Trung Quốc. Vậy con tôi có được cấp thẻ BHYT miễn phí cho bé dưới 06 tuổi hay không?
Câu trả lời của cơ quan BHXH:

Điểm 3 Khoản 3 Điều 12 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT quy định: “Đối tượng tham gia BHXH... nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm trẻ em dưới 06 tuổi”. Như vậy, trẻ em dưới 06 tuổi thì được Nhà nước cấp thẻ BHYT miễn phí.

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 17 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, đối tượng trẻ em dưới 06 tuổi do UBND cấp xã lập danh sách tham gia BHYT gửi cho cơ quan BHXH.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Lên phía trên
Thủ tục, tỷ lệ đóng, mức đóng BHXH, BHYT, BHTN cho doanh nghiệp đăng ký tham gia lần đầu
Câu hỏi của bạn :
Một bạn đọc hỏi: Tôi mới thành lập một doanh nghiệp và muốn đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN lần đầu. Xin cung cấp cho tôi thông tin cụ thể về thủ tục, tỷ lệ đóng, mức đóng?
Câu trả lời của cơ quan BHXH:

Về thủ tục tham gia, đơn vị sử dụng lao động chuẩn bị tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS); danh sách lao độgn tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-TS); bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS). Còn người lao động, trường hợp người tham gia đã có mã số BHXH thì ghi vào chỉ tiêu lương ứng, không phải kèm theo tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS); trường hợp người chưa có mã số thì lập tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS) để cơ quan BHXH phối hợp với bưu điện (hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ) cấp mã số BHXH cho người lao động.

Về tỷ lệ đóng, từ ngày 01/06/2017, mức đóng BHXH, BHYT, BHTN là 32% tiền lương làm căn cứ đóng (giảm 0,5%). Trong đó, người sử dụng lao động đóng 21,5% (14% đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất, 3% vào quỹ ốm đau, thai sản, 0,5% vào Quỹ Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, 1% vào Quỹ BHTN, 3% vào Quỹ BHYT), người lao động đóng 10,5% (8% vào Quỹ BHXH, 1% vào Quỹ BHTN, 1,5% vào Quỹ BHYT).

Về mức đóng, từ ngày 01/01/2018, là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác ghi trong hợp đồng lao động.

Ban Thu (BHXH Việt Nam)

Lên phía trên
Điều kiện đóng BHXH 01 lần để hưởng lương hưu cho cán bộ xã đã nghỉ việc
Câu hỏi của bạn :
Một độc giả tại Hà Nam hỏi: Tôi là cán bộ xã, đã nghỉ việc từ tháng 01/2016, tổng thời gian đóng BHXH là 15 năm 11 tháng; trong đó, 11 năm 11 tháng làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, 04 năm cộng nối thời gian công tác trong Quân đội do chưa hưởng trợ cấp theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Sau đó, tôi tiếp tục đóng BHXH tự nguyện được 02 năm 05 tháng. Hiện nay, tôi đã đủ 60 tuổi nhưng còn thiếu 01 năm 08 tháng mới đủ điều kiện hưởng lương hưu, tôi muốn đóng BHXH một lần để hưởng lương hưu ngay có được không?
Câu trả lời của cơ quan BHXH:

Theo quy định tại Điều e Khoản 1 Điều 9 tại Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện, người tham gia BHXH tự nguyện đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng một lần cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Đối chiếu quy định nêu trên với trường hợp của ông đã đủ 60 tuổi, nếu sổ BHXH của ông đã được xác định thời gian đóng BHXH là 18 năm 04 tháng thì ông được đóng một lần cho thời gian còn thiếu để được hưởng lương hưu.

Ban Thực hiện chính sách BHXH (BHXH Việt Nam)

Lên phía trên
Điều kiện gộp hai sổ BHXH cho người lao động
Câu hỏi của bạn :
Bạn đọc từ mail duongngochieu91qn@gmail.com hỏi: Em tham gia BHXH ở Công ty A được 03 năm rồi nghỉ việc, rút sổ BHXH, hưởng trợ cấp thất nghiệp. Sau đó, em đi làm cho Công ty B ở tỉnh khác, em không nộp sổ BHXH cũ cho công ty mà tham gia với sổ BHXH mới với thời gian là 11 tháng. Bây giờ, em nghỉ việc, muốn gộp hai sổ BHXH (03 năm và 11 tháng) lại có được không? Nếu được thì cần làm những thủ tục gì?
Câu trả lời của cơ quan BHXH:

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 46 Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam:

“Một người có từ 02 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mới”.

Vì vậy, đề nghị bạn mang tất cả sổ BHXH đến cơ quan BHXH để được cán bộ, nhân viên cơ quan BHXH hướng dẫn giải quyết.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Lên phía trên
Tính lương hưu đối với người lao động nghỉ hưu từ ngày 01/01/2018
Câu hỏi của bạn :
Một bạn đọc hỏi: Theo quy định của Luật BHXH năm 2014 thì cách tính lương hưu đối với người lao động nghỉ hưu từ ngày 01/01/2018 trở đi có thay đổi so vối trước không?
Câu trả lời của cơ quan BHXH:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 56 và Khoản 2 Điều 74 Luật BHXH năm 2014 thì từ ngày 01/01/2018, cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu được thực hiện như sau:

Lao động nam được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng hoặc thu nhập tháng đóng BHXH khi có thời gian đóng BHXH đủ 16 năm và nghỉ hưu năm 2018, đủ 17 năm và nghỉ hưu năm 2019, đủ 18 năm vàn ghỉ hưu năm 2020, đủ 19 năm và nghỉ hưu năm 2021, đủ 20 năm và nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi.

Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi thì 15 năm đóng BHXH được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, người lao động gồm cả nam và nữ được cộng 2% nhưng tối đa không quá 75%.

Như vậy, người lao động nghỉ hưu từ ngày 01/01/2018 trở đi để đạt tỷ lệ hưởng tối đa 75% thì lao động nữ phải đủ 30 năm đóng BHXH (so với trước năm 2018 chỉ cần có đủ 25 năm). Lao động nam phải đủ 31 năm đóng BHXH; nghỉ năm 2019 phải đủ 32 năm; nghỉ năm 2020 phải đủ 33 năm; nghỉ năm 2021 phải đủ 34 năm và nghỉ năm 2022 trở đi phải đủ 35 năm đóng BHXH mới được hưởng tỷ lệ tối đa là 75% (so với trước năm 2018 chỉ cần có đủ 30 năm).

Ban Thực hiện chính sách BHXH (BHXH Việt Nam)

Lên phía trên
Sổ BHXH sai số CMND có ảnh hưởng đến quá trình đóng không?
Câu hỏi của bạn :
Bạn đọc từ email tranthihien41093@gmail.com hỏi: Em tham gia BHXH ở công ty cũ hơn 05 năm nhưng sổ BHXH bị sai số CMND. Số CMND đúng của em là 168372465 nhưng công ty lại đóng thành 168372462. Bây giờ em chuyển qua công ty mới, em muốn đóng tiếp vào sổ BHXH cũ nhưng đang bị số chứng minh thư như vậy có sao không ạ? Bạn em có sổ BHXH đóng được 06 tháng, từ năm 2010. Đến nay, bạn em đi làm tại một công ty khác và đóng sổ BHXH mới. Vậy, sổ BHXH đóng trước đó còn sử dụng được không?
Câu trả lời của cơ quan BHXH:

Trường hợp của bạn, do công ty cũ đăng ký sai số CMND nên không phải cấp lại sổ BHXH và không ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ BHXH sau này. Vì vậy, khi tham gia BHXH tại đơn vị mới, đề nghị bạn lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) ghi đúng số CMND để điều chỉnh thông tin trên phần mềm quản lý.

Trường hợp bạn của bạn, tại Khoản 4, Điều 46 Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định:

“Một người có từ 02 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mới”.

Vì vậy, đề nghị bạn của bạn nộp tất cả các sổ BHXH cho đơn vị đang tham gia BHXH để làm thủ tục gửi cơ quan BHXH gộp sổ BHXH.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Lên phía trên
Tự tham gia BHYT có được hưởng quyền lợi nếu tham gia BHYT 05 năm liên tục không?
Câu hỏi của bạn :
Bà Trần Thị Thường (Quận Bình Thạnh, TP.HCM) hỏi: Tôi năm nay 40 tuổi, đã có thời gian tham gia BHXH, BHYT bắt buộc 12 năm; tuy nhiên, hiện tại tôi không còn làm việc theo hình thức hợp đồng lao động hưởng lương tháng nữa mà tự làm kinh doanh cá thể, bán hàng qua mạng, vì vậy tôi tự mua BHYT theo năm. Được biết chính sách về BHYT có quy định người tham gia BHYT 05 năm liên tục sẽ được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh khi phải nằm viện điều trị; vậy, quy định này cụ thể như thế nào, trường hợp tự mua BHYT như tôi thì thuộc đối tượng nào và có được hưởng ưu đãi này hay không?
Câu trả lời của cơ quan BHXH:

Về điều kiện và quyền lợi hưởng trường hợp có thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên:

Tại điểm c, khoản 1, Điều 22 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015, quy định về mức hưởng BHXH như sau: Người tham gia BHYT khi đi khám, chữa bệnh theo quy định được Quỹ BHYT thanh toán chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến.

Ngoài ra, tại khoản 1 Công văn số 5544/BYT-BH ngày 19/07/2016 của Bộ Y tế về thanh toán trực tiếp chi phí cùng chi trả vượt quá 06 tháng lương cơ sở quy định: Trường hợp các cơ sở y tế đã xác định được số lũy kế chi phí cùng chi trả trong khám, chữa bệnh BHYT trong năm có số tiền cùng chi trả lớn hơn 06 tháng lương cơ sở  đối với người bệnh đã có thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên (tính từ thời điểm tham gia BHYT đủ 05 năm liên tục) thì cơ sở y tế không thu thêm chi phí cùng chi trả của người bệnh, đồng thời có trách nhiệm cung cấp hóa đơn thu mức cùng chi trả đủ 06 tháng lương cơ sở cho người bệnh để cơ quan BHXH có căn cứ cấp giấy không phải cùng chi trả trong năm tài chính.

Như vậy, khi người bệnh khám, chữa bệnh bảo đảm các điều kiện:

- Khám, chữa bệnh tại nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu hoặc được chuyển tuyến;

- Tổng số tiền thực tế người bệnh phải chi trả được cộng dồn trong năm tài chính vượt quá 06 tháng lương cơ sở;

- Có thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục.

Tính từ thời điểm đã tham gia BHYT đủ 05 năm liên tục trở lên, người bệnh không phải trả thêm chi phí cùng chi trả trong năm tài chính.

Đối với trường hợp BHYT tự đóng:

Tại Điều 12 Luật BHYT sửa đổi quy định về đối tượng tham gia BHYT gồm 05 nhóm: Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng; nhóm do tổ chức BHXH đóng; nhóm do ngân sách nhà nước đóng; nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng; nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình.

Khoản 5, Điều 12 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 quy định về nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình gồm toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu, có tên trong sổ tạm trú, trừ những người thuộc 04 nhóm theo quy định nêu trên.

Như vậy, bà Thường thuộc đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình mà không có quy định phân biệt việc hưởng chính sách ưu đãi đối với trường hợp có 05 năm liên tục tham gia BHYT.

Lên phía trên
Hướng dẫn thực hiện chế độ nghỉ thai sản của giáo viên
Câu hỏi của bạn :
Tôi là giáo viên THPT, có thời gian nghỉ thai sản từ tháng 5/2017 đến hết tháng 10/2017, trùng với thời gian nghỉ hè. Tôi được biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có hướng dẫn về việc nghỉ bù trong trường hợp này. Xin hỏi, tôi có được nghỉ bù không? Chính sách trên triển khai trên cả nước hay tuỳ từng tỉnh?
Câu trả lời của cơ quan BHXH:

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục đã có Công văn số 1125/NGCBQLGD-CSNGCB ngày 18/8/2017 về việc hướng dẫn giải quyết chế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè.

Theo đó, giáo viên nữ có thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè thì sẽ được cơ sở giáo dục bố trí thời gian nghỉ hàng năm sau khi nghỉ thai sản (trong điều kiện làm việc bình thường, số ngày nghỉ hàng năm theo quy định tại Điều 111 và Điều 112 Bộ luật Lao động là 12 ngày làm việc và cứ 5 năm làm việc thì số ngày nghỉ hàng năm của người lao động được tăng thêm tương ứng 1 ngày) hoặc thanh toán tiền nghỉ hàng năm (nếu do yêu cầu công tác, cơ sở giáo dục không bố trí được thời gian nghỉ hàng năm cho giáo viên).

Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường, Hiệu trưởng nhà trường bố trí thời gian nghỉ hàng năm cho giáo viên một cách hợp lý theo đúng quy định.

Lên phía trên
Chồng tham gia BHXH được 1 tháng có được hưởng chế độ khi vợ sinh con không?
Câu hỏi của bạn :
Tôi đi làm mới đóng BHXH được 1 tháng, vợ tôi không đóng BHXH. Khi vợ sinh con, tôi có được nghỉ để chăm con và hưởng trợ cấp 2 tháng lương cơ sở không?
Câu trả lời của cơ quan BHXH:

Tại Khoản 2, Điều 34 Luật BHXH 2014 quy định: Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 5 ngày làm việc;

b) 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Điều 38 Luật BHXH quy định: Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Điểm a, khoản 2, Điều 9, Mục II, Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định về điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con được hướng dẫn cụ thể như sau: a) Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Như vậy, trường hợp chồng đi làm mới đóng BHXH được 1 tháng, mà vợ không đóng BHXH sinh con thì chồng được nghỉ chăm con tùy theo số con sinh ra và tình trạng sinh của vợ, nhưng chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp một lần 2 tháng lương cơ sở khi sinh con.

Lên phía trên
Bệnh dài ngày
Câu hỏi của bạn :
Chào anh chị! Cho mình hỏi. bệnh vẩy nến, có được phép nghỉ làm dài hạn và chữa bệnh tại nhà và được hưởng tiền bảo hiểm xã hội không
Và nếu có cần những giấy tờ gì?
Hiện tại mình làm bếp tại resort nhưng lại bị mắc bệnh vẩy nến toàn thân.Hiện tại bị nổi lên mặt và tay chân. Mình đã tham gia bảo hiểm được 4 năm
Em cảm ơn
Câu trả lời của cơ quan BHXH:
Chào bạn.
Theo quy định tại Thông tư 46/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ Y tế, bệnh vẩy nến (L40) thuộc danh mục bệnh dài ngày.
Theo quy định tại Luật BHXH số 58/2014/QH13, người lao động mắc bệnh thuộc danh mục bệnh dài ngày thì được nghỉ tốt đa 180 ngày tính cả ngày nghỉ hang tuần, lễ, tết. Nếu hết thời hạn này mà người lao động vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng chế độ ốm đau với mức thấp hơn nhưng tối đa bang thời gian đã đóng BHXH.
Hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau dài ngày gồm: giấy ra viện (bản chính hoặc bản sao) nếu người lao động điều trị nội trú, trường hợp điều trị ngoại trú là Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (bản chính), danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, DSPHSK (mẫu C70a-HD, bản chính, đơn vị lập)
Lên phía trên
Thẻ bảo hiểm y tế nhận ở đâu
Câu hỏi của bạn :
Xin chào Admin!
Vui lòng cho hỏi mình đã nhận bảo hiểm thất nghiệp đầu tiên qua ATM, còn thẻ bảo hiểm y tế mình sẽ nhận ở đâu? Tks Admin!
Câu trả lời của cơ quan BHXH:
Chào bạn!
Thực hiện Công văn số 1882/BHXH-TNTKQTTHC ngày 30/12/2016 của BHXH tỉnh về việc phối hợp thực hiện chi trả trợ cấp và thẻ BHYT cho đối tượng hưởng BHTN, từ ngày 01/01/2017, đối với người hưởng nhận tiền trợ cấp that nghiệp qua ATM, thẻ BHYT sẽ được BHXH tỉnh chuyển cho Trung tâm dịch vụ việc làm để trả cho người hưởng khi họ đến nhận quyết định hưởng BHTN.
Vì vậy, bạn liên hệ với Trung tâm dịch vụ việc làm để nhận thẻ BHYT.
Lên phía trên
Đối tượng áp dụng chính sách NLĐ dôi dư
Câu hỏi của bạn :
Một số bạn đọc: Đề nghị cho biết chính sách đối với NLĐ dôi dư khi sắp xếp lại công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu hiện nay được thực hiện theo quy định nào? Những trường hợp NLĐ dôi dư nào được áp dụng quy định này?
Câu trả lời của cơ quan BHXH:

Hiện nay, chính sách đối với NLĐ dôi dư khi sắp xếp lại công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu được thực hiện theo Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22/7/2015 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9//2015).

Cụ thể, Nghị định số 63/2015/NĐ-CP quy định chính sách đối với NLĐ dôi dư trong công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ- công ty con thực hiện sắp xếp lại theo phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (sau đây gọi chung là công ty thực hiện sắp xếp lại), bao gồm:

1. Cổ phần hóa, bán.

2. Chuyển thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

3. Chuyển thành đơn vị sự nghiệp.

4. Sáp nhập, hợp nhất, chia, tách.

5. Giải thể, phá sản.

Điều 2 Nghị định này quy định về đối tượng áp dụng, bao gồm:

1. NLĐ dôi dư trong công ty thực hiện sắp xếp lại theo quy định trên, bao gồm:

a) NLĐ có tên trong danh sách lao động thường xuyên của công ty thực hiện sắp xếp lại theo quy định tại Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 1 Nghị định này được tuyển dụng lần cuối cùng trước ngày 21/4/1998 (thời điểm thực hiện Chỉ thị số 20/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh sắp xếp và đổi mới DNNN), gồm:

- NLĐ đang làm việc tại thời điểm sắp xếp lại, công ty đã tìm mọi biện pháp nhưng không bố trí được việc làm;

- NLĐ không có việc làm (đang chờ việc), tại thời điểm sắp xếp lại, công ty không bố trí được việc làm;

- NLĐ trong công ty thực hiện sắp xếp lại hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, tại thời điểm sắp xếp lại không bố trí được việc làm và không được giao khoán đất, giao khoán rừng.

b) NLĐ có tên trong danh sách lao động thường xuyên của công ty thực hiện sắp xếp lại theo quy định tại Khoản 5, Điều 1 Nghị định này được tuyển dụng lần cuối cùng trước ngày 26/4/2002 (thời điểm Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư khi sắp xếp lại DNNN có hiệu lực thi hành);

c) NLĐ có tên trong danh sách lao động thường xuyên của công ty thực hiện sắp xếp lại theo quy định tại Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 1 Nghị định này được tuyển dụng lần cuối cùng từ ngày 21/4/1998 trở về sau, tại thời điểm sắp xếp lại, công ty đã tìm mọi biện pháp nhưng không bố trí được việc làm;

d) NLĐ có tên trong danh sách lao động thường xuyên của công ty thực hiện sắp xếp lại theo quy định tại Khoản 5, Điều 1 Nghị định này được tuyển dụng lần cuối cùng từ ngày 26/4/2002 trở về sau.

Lên phía trên
Trường hợp nào phải đóng- không phải đóng BHXH bắt buộc?
Câu hỏi của bạn :
Bạn Nguyễn Tường Vi (Hà Nội) hỏi: Công ty tôi hiện đang ký hợp đồng với một số lao động đã nghỉ hưu (đang hưởng chế độ hưu trí) để họ làm một số công việc thường xuyên như bảo vệ thì Công ty có phải đóng BHXH bắt buộc cho họ không? Ngoài ra Công ty cũng mới tuyển một số lao động trên 60 tuổi, NLĐ trẻ thuộc diện tham gia bắt buộc khác nhưng họ đã đóng BHXH tự nguyện thì Công ty phải xử lý thế nào?
Câu trả lời của cơ quan BHXH:

Theo quy định tại Khoản 9 Điều 123 Luật BHXH thì người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng mà đang giao kết HĐLĐ thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Như vậy, trường hợp NLĐ đã nghỉ và hưởng chế độ hưu trí hàng tháng mà tiếp tục làm việc tại công ty không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Về trường hợp NLĐ trên 60 tuổi, NLĐ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH mà không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 9 Điều 123 Luật BHXH và được quy định chi tiết tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc thì NLĐ và người SDLĐ phải tham gia BHXH bắt buộc. Người SDLĐ có trách nhiệm đóng BHXH cho NLĐ và trích từ tiền lương của NLĐ theo quy định của Luật BHXH để đóng cùng một lúc vào quỹ BHXH.

Lên phía trên
Chế độ dưỡng sức sau ốm đau
Câu hỏi của bạn :
Một số bạn đọc hỏi: Sau khi nghỉ ốm, nếu NLĐ còn yếu thì có được nghỉ theo chế độ dưỡng sức không? Chế độ này được tính như thế nào?
Câu trả lời của cơ quan BHXH:

Theo Luật BHXH1, NLĐ đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đủ thời gian trong 1 năm theo quy định tại Điều 26 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 5 ngày đến 10 ngày trong 1 năm (thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước).

Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe do người SDLĐ và BCH công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị SDLĐ chưa có công đoàn cơ sở thì do người SDLĐ quyết định như sau:

a) Tối đa 10 ngày đối với NLĐ sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày;

b) Tối đa 7 ngày đối với NLĐ sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do phải phẫu thuật;

c) Bằng 5 ngày đối với các trường hợp khác.

Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Lên phía trên
Trường hợp hưởng TCTN không phải thông báo về tìm kiếm việc làm
Câu hỏi của bạn :
Bạn Nguyễn Thủy Giang (Đồng Nai) hỏi: Có phải theo quy định, có những trường hợp NLĐ đang hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) không phải thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm?
Câu trả lời của cơ quan BHXH:

Khoản 2 Điều 10 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về BH thất nghiệp đã quy định:

NLĐ đang hưởng TCTN không phải thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm nếu thời gian thông báo về việc tìm kiếm việc làm nằm trong khoảng thời gian mà NLĐ thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Nam từ đủ 60 tuổi trở lên, nữ từ đủ 55 tuổi trở lên;

b) NLĐ được xác định thuộc danh mục bệnh phải điều trị dài ngày có giấy xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

c) Nghỉ hưởng chế độ thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền. Riêng đối với trường hợp nam giới có vợ chết sau khi sinh con mà phải trực tiếp nuôi dưỡng con thì giấy tờ xác nhận là giấy khai sinh của con và giấy chứng tử của mẹ;

d) Đang tham gia khóa học nghề theo quyết định của Giám đốc Sở LĐ-TB&XH và có xác nhận của cơ sở dạy nghề;

đ) Thực hiện HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 3 tháng.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày NLĐ thuộc một trong các trường hợp tại các Điểm b, c, d, đ của Khoản này thì NLĐ phải gửi thư bảo đảm hoặc ủy quyền cho người khác nộp giấy đề nghị không thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm theo Mẫu số 17 ban hành kèm theo Thông tư này và kèm theo bản chính hoặc bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ theo quy định nêu trên đến trung tâm dịch vụ việc làm nơi NLĐ đang hưởng TCTN, trường hợp gửi theo đường bưu điện thì tính theo ngày gửi ghi trên dấu bưu điện. Sau khi hết thời hạn của một trong các trường hợp nêu trên, NLĐ phải tiếp tục thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm theo quy định.

Khoản 3 Điều 10 Thông tư 28 cũng quy định, NLĐ đang hưởng TCTN không phải trực tiếp thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm nếu thời gian thông báo về việc tìm kiếm việc làm nằm trong khoảng thời gian mà NLĐ thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Ốm đau nhưng không thuộc trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

b) Bị tai nạn có xác nhận của CSGT hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;

c) Bị hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn;

d) Cha, mẹ, vợ/chồng, con của NLĐ chết; NLĐ hoặc con của NLĐ kết hôn có giấy xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn.

Các trường hợp không trực tiếp đến trung tâm dịch vụ việc làm thì chậm nhất trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày cuối cùng của thời hạn thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm theo quy định, NLĐ phải gửi thư bảo đảm hoặc ủy quyền cho người khác nộp bản chính hoặc bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ theo quy định nêu trên đến trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng TCTN, trường hợp gửi theo đường bưu điện thì tính theo ngày gửi ghi trên dấu bưu điện. 

Lên phía trên
Mắc các bệnh gì thì được xem xét hưởng BHXH một lần
Câu hỏi của bạn :
Một số bạn đọc hỏi: Điều 60 Luật BHXH có nêu NLĐ đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế, nếu có yêu cầu thì được hưởng BHXH một lần. Xin hỏi, nội dung này được quy định cụ thể thế nào?
Câu trả lời của cơ quan BHXH:

Điểm c Khoản 1 Điều 60 Luật BHXH quy định NLĐ quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này mà có yêu cầu thì được hưởng BHXH một lần nếu thuộc một trong các trường hợp, trong đó có trường hợp đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

Ngày 29/12/2017, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 56/2017/TT-BYT quy định chi tiết thi hành Luật BHXH và Luật ATVSLĐ thuộc lĩnh vực y tế.

Điều 4 Thông tư 56/2017/TT-BYT nêu rõ, các bệnh được hưởng chế độ BHXH một lần gồm:

1. Ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS đồng thời không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.

2. Các bệnh, tật ngoài các bệnh quy định tại khoản 1 Điều này có mức suy giảm khả năng lao động hoặc mức độ khuyết tật từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hằng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.

Lên phía trên
Tính tỷ lệ hưởng lương hưu của người tham gia BHXH tự nguyện
Câu hỏi của bạn :
Ông Nguyễn Thanh Hải (Hưng Yên) hỏi: Tỷ lệ lương hưu của người tham gia BHXH tự nguyện được tính thế nào?
Câu trả lời của cơ quan BHXH:

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện, từ ngày 1/1/2018 trở đi, mức lương hưu hằng tháng của người tham gia BHXH tự nguyện theo Điều 74 của Luật BHXH được quy định như sau:

- Với lao động nữ, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%;

- Với lao động nam, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với số năm đóng BHXH theo quy định dưới đây, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%:

+ Năm nghỉ hưu 2018, số năm đóng BHXH tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 45% là 16 năm;

+ Năm nghỉ hưu 2019, số năm đóng BHXH tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 45% là 17 năm;

+ Năm nghỉ hưu 2020, số năm đóng BHXH tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 45% là 18 năm;

+ Năm nghỉ hưu 2021, số năm đóng BHXH tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 45% là 19 năm;

+ Năm nghỉ hưu từ 2022 trở đi, số năm đóng BHXH tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 45% là 20 năm.

Lên phía trên
Trần Hùng Cường
Câu hỏi của bạn :
Xin chào! Tôi làm việc đã đóng BHXH được 20 năm 8 tháng. Bị mắc bệnh U tế bào thần kinh đệm ít nhánh độ II. Đã được phẫu thuật cách đây 1 năm nhưng hiện nay sức khỏe còn yếu không đi làm được. Cho tôi hỏi liệu rằng tôi có được hưởng chế độ BHXH ốm đau dài ngày hay không? Nếu được thì cần những thủ tục gì để được hưởng chế độ BHXH ốm đau dài ngày?
Câu trả lời của cơ quan BHXH:
     Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin được trả lời như sau:
    Căn cứ Thông tư 14/2016/TT-BYT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế, Bệnh U tế bào thần kinh đệm ít nhánh độ II không thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày.
     Về thủ tục hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, căn cứ Điều 100 Luật BHXH số 58/2014/QH13 hồ sơ gồm:
         1. Giấy ra viện (bản chính hoặc bản sao) đối với trường hợp người lao động điều trị nội trú hoặc Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với trường hợp người lao động điều trị ngoại trú;
         2. Danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau (mẫu C70a-HD) do người sử dụng lao động lập.
      Chào bạn !
         
                                                                                                Lê Trâm
Lên phía trên
Nguyễn Thanh Hiệp
Câu hỏi của bạn :
Chào anh chị ! Tôi có trường hợp muốn hỏi anh chị là theo quyết định 613 quy định điều kiện được xét hưởng lại trợ cấp mất sức lao động: có thời gian công tác thực tế từ 15-20 năm, hết tuổi lao động (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi). Nếu hết tuổi lao động trước ngày 1-7-2010 thì được hưởng từ ngày 1-5-2010 vậy nên mẹ tôi đủ điền kiện hưởng trợ cấp từ ngày 1-5-2010, nhưng gia đình không biết để làm thủ tục hưởng trợ cấp mãi cho đến năm 2016 mới làm thủ tục. Vậy mẹ tôi có được truy lĩnh tiền trợ cấp mất sức từ ngày 1-5-2010 hay không?
Mong các anh chị trả lời giúp. Tôi xin chân thành cám ơn!
Câu trả lời của cơ quan BHXH:
    Vấn đề anh hỏi chúng tôi xin được trả lời như sau:
    Căn cứ Thông tư số 16/2010/TT-BLĐTBXH ngày 01/6/2010 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động, thời điểm hưởng trợ cấp như sau:
      Từ ngày 01/5/2010 đối với người đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng và hết tuổi lao động (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi) trước ngày 01/7/2010.
      Từ ngày 01 của tháng liền kề sau tháng người lao động hết tuổi lao động đối với người đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng nhưng đến ngày 01/7/2010 chưa hết tuổi lao động.
      Từ ngày 01 tháng liền kề sau tháng người bị phạt tù đã chấp hành xong hình phạt tù hoặc người bị toà án tuyên bố là mất tích trở về hoặc người xuất cảnh trở về định cư hợp pháp đối với người đã đủ điều kiện hưởng theo quy định tại Quyết định số 613/QĐ-TTg nhưng đang chấp hành hình phạt tù không được hưởng án treo hoặc bị tòa án tuyên bố là mất tích hoặc xuất cảnh trái phép.
      Công văn 1954/BHXH-CSXH ngày 22/4/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn bổ sung thực hiện trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg  hướng dẫn thêm về thời điểm hưởng trợ cấp như sau: Đối với những người đã đủ điều kiện hưởng theo quy định tại Quyết định số 613/QĐ-TTg nhưng đang định cư hợp pháp ở nước ngoài, khi đối tượng này trở về định cư hợp pháp tại Việt Nam thì được giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg kể từ tháng trở về định cư hợp pháp tại Việt Nam.

   Đối với trường hợp của mẹ ông, nếu đã đủ điều kiện hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg từ ngày 01/5/2010 nhưng gia đình không biết để làm thủ tục hưởng trợ cấp (không thuộc những trường hợp đang chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo hoặc bị tòa án tuyên bố là mất tích hoặc xuất cảnh trái phép hoặc định cư hợp pháp ở nước ngoài), đến năm 2016 mới làm thủ tục thì thời điểm tính hưởng trợ cấp hàng tháng được tính kể từ ngày 01/5/2010 và được truy lĩnh số tiền trợ cấp hàng tháng của những tháng chưa nhận.
   Chào anh !
Lê Trâm
Lên phía trên
Triệu Thị Khuyên
Câu hỏi của bạn :
Xin chào! Cho em hỏi em có sổ bảo hiểm đã đóng 11 tháng. Em đã lấy sổ về được 1 năm và không đóng nữa giờ em muốn thanh toán sổ thì có được không? Và em phải tới cơ quan nào để giải quyết ạ?
Câu trả lời của cơ quan BHXH:
    Vấn đề em hỏi chúng tôi xin được trả lời như sau:
    Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 của Nghị định này sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần.
   Hồ sơ theo quy định tại Điều 20 Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam bao gồm: Sổ bảo hiểm xã hội; Đơn theo mẫu 14-HSB.
   Đề nghị bạn liên hệ Bảo hiểm xã hội huyện nơi bạn cư trú để được hướng dẫn giải quyết.
   Chào em !
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Lê Trâm
Lên phía trên
Anh Tú
Câu hỏi của bạn :
Chào anh chị ! Tôi có trường hợp muốn hỏi anh chị là Trường tôi có một trường hợp sinh 01/11/1960 hiện nay 55 tuổi, có thời gian công tác là 33 năm 2 tháng đóng BHXH trong đó có 20 năm làm việc tại nơi có phụ cấp khu vực 0.7. Hiện nay trường hợp này đang mắc bệnh ung thư và có nguyện vọng giải quyết BHXH 1 lần thì có được không?
Mong các anh chị trả lời giúp. Tôi xin chân thành cám ơn!
Câu trả lời của cơ quan BHXH:
      Vấn đề anh hỏi chúng tôi xin được trả lời như sau:
     Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13, người lao động quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội khi đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần.
     Hồ sơ theo quy định tại Điều 20 Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam bao gồm: Sổ bảo hiểm xã hội; Đơn theo mẫu 14-HSB; Trích sao hồ sơ bệnh án thể hiện người lao động đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.
      Chào anh !
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lê Trâm
Lên phía trên
Nguyễn Văn Thuận
Câu hỏi của bạn :
Kính chào các anh chị trong ngành bảo hiểm y tế tỉnh bình thuận, tôi xin đại diện cho toàn thể bà con ở thôn 4 xã Gia Huynh-huyện Tánh Linh - tỉnh Bình Thuận, xin cho hỏi một vấn đề như sau: bà con ở thôn 4 xã Gia Huynh được uỷ ban nhân dân xã chuẩn duyệt cấp cho tất cả mỗi thành viên trong gia đình ai cũng đều có thẻ bảo hiểm y tế, bà còn rất vui mừng và phấn khởi, nhưng trong vui mừng đó cũng không ít buồn rầu và chán nản cụ thể năm 2015 bà con được nhận thẻ bảo hiểm, nhưng thật ra bảo hiểm không hợp lệ rất nhiều, mỗi thành viên trong gia đình hiếm có hộ nào được hoàn chỉnh, người thì sai tên, người thì sai tên lót, người thì sai ngày sinh, người thì sai năm sinh, cuối cùng không được khám bệnh để hưởng quyền lợi của bảo hiểm, như vầy cũng không sao, bà con nghĩ có lẻ bị sai sót là chuyện thường, đến năm 2016, chính quyền trong thôn mời gọi bà con photo sổ hộ khẩu cmnd + giấy khai sinh để điều chỉnh lại cho đúng thẻ bảo hiểm, nhưng cuối cùng vẫn bị sai, bà con thôn 4 rất nghèo khổ, ao ước có thẻ bảo hiểm để để khám bệnh đở chi phí tiền thuốc than, nhưng ao ước cũng chỉ là ao ước, và số bảo hiểm sai dù gửi đi đều chỉnh lại không biết khi nào mới có, kính mong các anh chị trong ngành giúp đỡ cho sau này thẻ một khi phát về cho bà con thì đừng bị sai nữa. thân chào
Câu trả lời của cơ quan BHXH:
   Vấn đề ông hỏi được chúng tôi trả lời lại như sau:
  Căn cứ theo Công văn 695/UBND-VXDL ngày 11/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thì thôn 4 – xã Gia Huynh – huyện Tánh Linh là vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được ngân sách nhà nước hỗ trợ cấp thẻ BHYT.
   Theo quy định tại Điều 17 Luật bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13, danh sách tham gia BHYT của ông và bà con tại địa phương là do Ủy ban nhân dân cấp xã lập theo hộ gia đình, gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội để cấp thẻ BHYT. Do đó, trong quá trình lập danh sách, cán bộ phụ trách công tác lập danh sách của UBND xã chưa kiểm tra, rà soát thông tin của người dân dẫn đến thẻ BHYT sai thông tin. Vì vậy, khi thực hiện cấp thẻ BHYT cho người tham gia BHYT, BHXH cũng đã hướng dẫn, nhắc nhở UBND các xã kiểm tra, rà soát thông tin của người tham gia BHYT để tránh trường hợp sai sót, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. BHXH tỉnh thông báo để ông được biết./.
  Chào ông!
                                                                                              An Trần
Lên phía trên
Hải Nam
Câu hỏi của bạn :
Chào các cô, chú cho tôi hỏi tôi có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (từ 5/2016 trên 7.260.000) được cơ quan BHXH cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm. Đề nghị cơ quan BHXH giải thích rõ hơn về vấn đề này ?
Câu trả lời của cơ quan BHXH:
Vấn đề ông hỏi được chúng tôi trả lời lại như sau:
  Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 và Điểm d Khoản 1 Điều 4 Nghị định 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, người bệnh có thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục tính từ thời điểm người đó tham gia BHYT đến thời điểm đi khám bệnh, chữa bệnh và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh lũy kế trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở, tính từ thời điểm tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục (trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến; những đối tượng được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh).
Cụ thể: Tại thời điểm người lao động có chi phí khám, chữa bệnh cùng chi trả lũy kế trong năm (tính từ thời điểm đủ 5 năm liên tục) lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (hiện nay là 7.260.000 đồng), không bao gồm chi phí cùng chi trả khi tự đi KCB không đúng tuyến, người lao động đề nghị cơ quan BHXH cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm. Sau khi được cơ quan BHXH cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm, người bệnh khi đi khám chữa bệnh được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh.
Chào ông !
An Trần
Lên phía trên
Thanh Thiện
Câu hỏi của bạn :
Tôi mua BHYT tại trạm y tế xã nhưng mà tôi đi khám bệnh ở bệnh viện Tâm Phúc hoặc An Phước thì mức chi trả như thế nào?
Câu trả lời của cơ quan BHXH:
    Vấn đề bạn hỏi được chúng tôi trả lời lại như sau:
    - Bệnh viện đa khoa tư nhân An Phước, Tâm Phúc là cơ sở khám chữa bệnh BHYT ban đầu tuyến tương đương bệnh viện tuyến tỉnh (Bệnh viện An Phước là bệnh viện đa khoa tư nhân được xếp tương đương hạng II)
    - Bạn đăng ký KCB ban đầu tại trạm y tế xã khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh khong đúng tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh thì được quỹ BHYT thanh toán theo mức hưởng được quy định theo tỷ lệ 60% chi phí điều trị nội trú đến ngày 31/12/2020, 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01/01/2021 trong phạm vi cả nước.
     Chào bạn !
                                                                                           
An Trần           
Lên phía trên
Tuấn Anh
Câu hỏi của bạn :
Chào anh chị, cho em hỏi là khi đăng ký nơi khám ban đầu là bệnh viện An Phước thì có đi khám ở các tuyến khác được không? Và mức chi phí như thế nào?
Câu trả lời của cơ quan BHXH:
Vấn đề em hỏi được chúng tôi trả lời lại như sau:
- Bệnh viện đa khoa tư nhân An Phước là cơ sở khám chữa bệnh BHYT ban đầu tuyến tương đương bệnh viện tuyến tỉnh (Bệnh viện An Phước là bệnh viện đa khoa tư nhân được xếp tương đương hạng II)
- Từ ngày 01/01/2016 khi bạn đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện An Phước bạn có thể tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến ở các tuyến khác được quỹ BHYT thanh toán theo mức hưởng được quy định theo tỷ lệ như sau:
  + Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;
  + Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú đến ngày 31/12/2020, 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01/01/2021 trong phạm vi cả nước.
  + Tại bệnh viện tuyến huyện là 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh.         
 Chào em !
                                                                                                                                                                                                                                                   An Trần
Lên phía trên
Dương Thị Ngọc Oanh
Câu hỏi của bạn :
Chào các cô, chú cho tôi hỏi 3 vấn đề như sau:
1. Cán bộ nhà nước nghỉ sau khi làm việc 20 năm đã hưởng chế độ 1 lần nay muốn đóng bảo hiểm tiếp tục để nhận lương hưu có được không ?
2. Sau khi đăng ký BHYT hộ gia đình bao lâu thì tôi nhận được thẻ ?
3. Người bệnh lớn tuổi bị gãy xương không đến bệnh viện nhận thuốc được thì có cách nào để người bệnh nhận được thuốc không ?
Câu trả lời của cơ quan BHXH:
      Vấn đề bà hỏi được chúng tôi trả lời lại như sau:
          1.  Trường hợp đã nghỉ hưởng chế độ BHXH một lần rồi thì thời gian này sẽ không tính cộng dồn vào thời gian tham gia sau này. Nếu người lao động có đủ điều kiện vẫn tiếp tục đóng để hưởng lương hưu theo quy định của Luật BHXH.

          2.  Theo quy định của luật BHYT sửa đổi, bổ sung đối với người tham gia từ ngày 01/01/2015 hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm thì thẻ có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng BHYT.

          3. Điều 28, Luật BHYT số 46/2014/QH12 ngày 13/6/2016 của Quốc h
ội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 quy định:
          Điều 28. Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
           1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh; trường hợp thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh thì phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế cùng với giấy tờ chứng minh về nhân thân của người đó; đối với trẻ em dưới 6 tuổi chỉ phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế.
           2. Trường hợp cấp cứu, người tham gia bảo hiểm y tế được khám bệnh, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào và phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế cùng với giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này trước khi ra viện.
            3. Trường hợp chuyển tuyến điều trị, người tham gia bảo hiểm y tế phải có hồ sơ chuyển viện của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
            4. Trường hợp khám lại theo yêu cầu điều trị, người tham gia bảo hiểm y tế phải có giấy hẹn khám lại của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
         Như vậy người bệnh phải đến cơ sở khám chữa bệnh để khám và điều trị mới được hưởng quyền lợi BHYT.
         Chào bà !                                                   
                                                                              Hiền Trần
Lên phía trên
Nguyễn Văn Tạo
Câu hỏi của bạn :
Xin chào! Cho em hỏi 2 vấn đề như sau:
1. Người tham gia BHXH quy định từ tuổi nào ?
2. Người tham gia BHXH bị chết thì giải quyết BHXH như thế nào ?
Câu trả lời của cơ quan BHXH:
      Vấn đề em hỏi được chúng tôi trả lời lại như sau:
     1. Tại điểm a, khoản 1, Điều 2 Luật BHXH số 58/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 quy định: Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về người lao động.
     Theo Luật lao động mới số 10/2012/QH13 bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2013. Độ tuổi lao động là độ tuổi được tính từ thời điểm bắt đầu đủ tuổi lao động đến tuổi nghỉ hưu
     Theo điểm 1 điều 3 Luật lao động thì tuổi lao động được tính từ đủ 15 tuổi. Trong khi đó tuổi nghỉ hưu được xác định như sau:
Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.
     Người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, người lao động làm công tác quản lý và một số trường hợp đặc biệt khác có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 năm so với quy định tại khoản 1.
     Như vậy độ tuổi lao động là 15 - 60 tuổi đối với nam và 15 - 55 tuổi đối với nữ. Trường hợp người lao động làm công tác quản lý và một số trường hợp đặc biệt khác có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 năm.

     2.  Người tham gia BHXH bị chết thì được gải quyết như sau:
          Trường hợp đang tham gia BHXH mà chết thì hưởng chế độ tuất:
          - Nếu tham gia BHXH dưới 15 năm thì hưởng chế độ tuất một lần theo quy định của Luật BHXH năm 2014.
          - Trường hợp tham gia BHXH từ 15 năm trờ lên thì hưởng như sau:
          + Hưởng hàng tháng theo quy định của Luật BHXH năm 2014.
          + Hưởng tuất một lần theo quy định (trừ trường hợp con dưới 6 tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng bị suy giam khả năng lao động từ 81% trở lên.
          Chào em !
         
                                                                                                Hiền Trần
Lên phía trên
Văn Thành
Câu hỏi của bạn :
Chào anh chị, cho em hỏi là em ruột của liệt sĩ có thuộc đối tượng hưởng Bảo hiểm khám chữa bệnh do Nhà nước cấp không ? Nếu có thì liên hệ ở đâu để được cấp Bảo hiểm khám chữa bệnh cho đối tượng này ?
Câu trả lời của cơ quan BHXH:
      Vấn đề em hỏi được chúng tôi trả lời lại như sau:
      Tại điểm I, Khoản 3 Điều 12 Luật BHYT số 46/2014/QH12 ngày 13/6/2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 quy định: Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng liệt sỹ.
      Tại khoản 1, Điều 14, văn bản hợp nhất Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng có hiệu lực từ ngày 01/9/2012; quy định:
      Thân nhân liệt sĩ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp "Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ" bao gồm:
      a) Cha đẻ, mẹ đẻ;
      b) Vợ hoặc chồng;
      c) Con;
      d) Người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ.
      Như vậy căn cứ vào các văn bản Pháp luật quy định trên thì trường hợp của em không thuộc diện thân nhân liệt sỹ để được cấp thẻ BHYT.
      Vấn đề này em có thể liên hệ với Sở Lao động thương binh và xã hội để tìm hiểu thêm quy định về thân nhân liệt sỹ.
      Chào em !
Hiền Trần

Lên phía trên
Mỹ Linh
Câu hỏi của bạn :
Xin chào ! Cho em hỏi điều kiện hưởng và thủ tục để được hưởng bảo hiểm thất nghiệp được không ạ ? Em cảm ơn nhiều ạ !
Câu trả lời của cơ quan BHXH:
Vấn đề em hỏi được chúng tôi trả lời lại như sau:
Có 12 tháng đóng BHTN trở lên. Điều kiện hưởng là khi nghỉ việc không bị vi phạm HĐLĐ. Có thời gian đóng BHTN từ 12 tháng đến 36 tháng thì hưởng 3 tháng thất nghiệp (một tháng bằng 60% tiền lương bình quân của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc), sau đó cứ đóng 1 năm thì hưởng một tháng thất nghiệp (không tính tháng lẻ). Thủ tục em mang sổ và quyết định nghỉ việc đến Trung tâm dịch vụ việc làm Bình Thuận để đăng ký thất nghiệp.
 Chào em!
Hiền Trần
Lên phía trên
Thanh Tâm
Câu hỏi của bạn :
Chào anh chị, cho em hỏi: trường hợp em bị mất sổ BHXH và em chưa được nhận trợ cấp BHXH thì nội dung em ghi như thế nào ạ ? Có thể giúp em được không ạ ? Em cảm ơn nhiều ạ !
Câu trả lời của cơ quan BHXH:
Vấn đề em hỏi được chúng tôi trả lời lại như sau:
Xin cấp lại sổ BHXH do mất( số sổ:), cam kết chưa nhận chế độ BHTN và chế độ BHXH một lần. Đơn em nộp tại BHXH nơi trước đây em tham gia đóng BHXH.
Chào em !
 
Hiền Trần
Lên phía trên
Cao Kỳ
Câu hỏi của bạn :
Cho em hỏi, Em nghỉ việc mà công ty không chưa chốt sổ thì em có khiếu nại được không? Do công ty chưa cắt giảm với đang nợ tiền bảo hiểm xã hội nên giám đốc chưa trình chốt sổ. Em báo nghỉ lâu rồi nếu như vậy em có thiệt hại gì về quyền lợi của mình không?
Câu trả lời của cơ quan BHXH:
Chào bạn .
Theo quy định tại Điểm 3.3, mục 3, Điều 46 Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015 của BHXH Việt Nam: hiện nay mới chỉ cho phép chốt sổ cho người lao động (NLĐ) nghỉ việc tại các Doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục phá sản, giải thể theo quy định của pháp luật còn nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN. Cơ quan BHXH chốt thời gian đóng BHXH trên sổ BHXH của NLĐ đến thời điểm doanh nghiệp đã đóng BHXH để NLĐ tiếp tục tham gia BHXH tại đơn vị mới, sau khi thu hồi được khoản nợ của doanh nghiệp thì xác nhận bổ sung thời gian đóng BHXH trên sổ BHXH của NLĐ.
- Các trường hợp khác (nợ đóng, chủ sử dụng bỏ trốn...): thực hiện theo Văn bản quy định của Chính phủ và hướng dẫn của BHXH Việt Nam. Hiện nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn chốt sổ đối với trường hợp của bạn. Cơ quan BHXH trả lời cho bạn được rõ.
Lên phía trên
Đức Lương
Câu hỏi của bạn :
Cho em hỏi. Em đăng kí bảo hiểm y tế tại bệnh viện đa khoa thành phố Phan Thiết nhưng khám chữa bệnh trên bệnh viện Chợ Rẫy. Vậy hóa đơn đỏ do lấy thuốc và khám bệnh có được dùng để trích phần trăm hưởng lại 1 phần số tiền trong hóa đơn không. Nếu được thì làm thủ tục như thế nào. Mong nhận được phản hồi sớm. Em cảm ơn.
Câu trả lời của cơ quan BHXH:
Chào bạn. Theo quy định của Luật BHYT sửa đổi bổ sung có hiệu lực từ ngày 1/1/2015, BHYT sẽ không chi trả đối với người khám bệnh vượt tuyến tỉnh và trung ương. Trường hợp của bạn nêu không rõ là bạn khám, chữa bệnh ngoại trú hay điều trị nội trú. Bạn có thẻ BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện đa khoa thành phố Phan Thiết nhưng tự đi khám chữa bệnh (ngoại trú) tại bệnh viện Chợ Rẫy thì bạn sẽ không được thanh toán. Trường hợp bạn điều trị nội trú (nằm viện) khi bệnh nhân vượt tuyến trung ương (BV Chợ Rây'), mức hưởng sẽ là 40% chi phí ; vượt tuyến tỉnh (ví dụ: BV đa khoa tỉnh Bình Thuận), mức hưởng sẽ là 60%. Ngoài ra, từ 1/1/2016, Bộ Y tế mở thông tuyến khám, chữa bệnh. Theo đó, khi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám, chữa tại tất cả các đơn vị tương đương trong tuyến cùng địa bàn tỉnh.
Lên phía trên
Trương Thị Xuân Tiên
Câu hỏi của bạn :
từ 7/2011 đến 2/2012 (08 tháng) tôi làm việc tại CTCP Phú Gia Khang nhưng Phú Gia Khang nợ BHXH Phan Thiết (do làm ăn thua lỗ nhiều), nên BHXH Phan Thiết không kết sổ BHXH cho tôi. Nay tôi đang làm viêc tại cty resort Romana nhưng không được chốt sổ BHXH. Cho tôi hỏi, phải làm sao để được chốt sổ BHXH và tham gia đóng tiếp BHXH.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Câu trả lời của cơ quan BHXH:
Chào bạn,
Theo quy định tại Điểm 3.3, mục 3, Điều 46 Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015 của BHXH Việt Nam hiện nay mới chỉ cho phép chốt sổ cho người lao động nghỉ việc tại các Doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục phá sản, giải thể theo quy định của pháp luật còn nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN. Cơ quan BHXH chốt thời gian đóng BHXH trên sổ BHXH của người lao động đến thời điểm doanh nghiệp đã đóng BHXH để người lao động tiếp tục tham gia BHXH tại đơn vị mới, sau khi thu hồi được khoản nợ của doanh nghiệp thì xác nhận bổ sung thời gian đóng BHXH trên sổ BHXH của người lao động.
- Các trường hợp khác (nợ đóng, chủ sử dụng bỏ trốn...): thực hiện theo Văn bản quy định của Chính phủ và hướng dẫn của BHXH Việt Nam. Hiện nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn chốt sổ đối với trường hợp của bạn. Cơ quan BHXH trả lời cho bạn được rõ.
Lên phía trên
Nguyễn Thị Thương
Câu hỏi của bạn :
em đã tham gia BHXH được 12 năm và hiện vẫn còn đang làm việc, nhưng em có một tiền sử thai sản không tốt, đó là sảy lưu thai 6 lần do nội tiết và do sức khỏe yếu. Hiện nay em có thai được 5 tuần và cũng rất yếu. Em xin hỏi là em muốn xin mẫu giấy xác nhận nghỉ việc dưỡng thai đến lúc sinh để giữ em bé thì xin ở đâu ah? em có hỏi Bác sĩ thì Bác sĩ trả lời là không biết giấy xác nhận đó và Bác sĩ còn bảo hay là em viết đơn xin xác nhận. Em hỏi bên quý ban BHXH là em phải viết giấy xác nhận ấy theo mẫu nào ah? Xin quý lãnh đạo BHXH hãy giúp cho mẹ con em ạ. Em xin chân thành cảm ơn!
Câu trả lời của cơ quan BHXH:
Chào bạn Nguyễn Thị Thương:
 Căn cứ khoản 3, Điều 31 Luật số 58, Luật BHXH năm 2014 quy định: "Người lao động quy định tại đểm b khoản 1 Điều này đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB) có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con". Việc cấp giấy xác nhận là do cơ sở KCB có thẩm quyền cấp, có thể là giấy ra viện có chỉ định của bác sĩ chuyên môn cho nghỉ việc để dưỡng thai, có thẻ là hồ sơ bệnh lý của bạn được điều trị tại cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền. Hiện nay chưa có văn bản quy định người lao động phải viết giấy để cơ sở KCB ký xác nhận. Đề nghị bạn liên hệ với bác sỹ chuyên khoa tại cơ sở KCB có thẩm quyền để được hướng dẫn cụ thể. Chúc bạn luôn khỏe và may mắn. Thân chào!
Lên phía trên
Nguyễn Văn Trọng
Câu hỏi của bạn :
Trước đây giấy tờ tùy thân của tôi chỉ có năm sinh không có ngày tháng sinh. Khi tham gia BHXH, BHYT tôi cũng chỉ có ghi năm sinh không ghi ngày tháng. Hiện tại tôi đã làm lại giấy tờ có đầy đủ ngày tháng sinh. Vậy cho tôi hỏi bây giờ tôi có cần phải điều chỉnh lại thông tin trên sổ BHXH, BHYT cho phù hợp với giấy tờ tùy thân hiện tại của tôi không? Nếu không điều chỉnh lại có sao không?
Câu trả lời của cơ quan BHXH:
- Trả lời câu hỏi của bạn Nguyễn Văn Trọng. Bạn cần phải điều chỉnh thông tin về ngày, tháng sinh trên Sổ BHXH và Thẻ BHYT của bạn. Nếu không điều chỉnh bạn sẽ gặp khó khăn khi đi khám chữa bệnh và giải quyết các chế độ trên sổ BHXH. Thủ tục điều chỉnh gồm: Tờ khai Tk1-TS, bản sao giấy khai sinh (có dấu đỏ), sổ BHXH, thẻ BHYT. Nếu bạn còn làm việc thì đưa đơn vị đi nộp, nếu bạn đã nghỉ việc thì liên hệ cơ quan BHXH trước kia mình tham gia để nộp hồ sơ điều chỉnh. Chúc bạn vui khỏe!
Lên phía trên
Lê Vũ
Câu hỏi của bạn :
Cho em hỏi, trường hợp mà chỉ có cha đóng BHXH thì được hưởng 1 lần 2 tháng lương cơ sở. Vậy thì 2 tháng lương cơ sở đó được tính như thế nào thưa anh chị?
Câu trả lời của cơ quan BHXH:
Vấn đề em hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:
Lương cơ sở là do Chính phủ quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Theo đó, từ ngày 01/5/2013 mức lương cơ sở được Chính phủ quy định theo Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ là 1.150.000 đồng.
Ngày 26/5/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 47/2016/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó mức lương cơ sở sẽ tăng lên 1.210.000 đồng/tháng.kể từ ngày 01/5/2016 và Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/7/2016.
Như vậy, các trường hợp như em hỏi:
 - Nếu sinh con trước ngày 01/5/2016 thì hưởng theo mức lương 1.150.000 đồng ( 02 tháng = 2.300.000 đồng).
- Nếu sinh con từ ngày 01/5/2016 thì hưởng mức lương cơ sở là 1.210.000 đồng (02 tháng = 2.420.000 đồng).
Chào em!
Lên phía trên
Thông Trần
Câu hỏi của bạn :
Cho em hỏi, sổ bảo hiểm của em làm được 5 tháng có lãnh đuợc tiền BHXH không?
Câu trả lời của cơ quan BHXH:
Vấn đề em hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau:
- Em được nhận BHXH 1 lần sau một năm nghỉ việc. Theo Khoản 1 Điều 19 Thông tư số 59 của Bộ LĐTBXH ngày 29/12/2015 quy định: BHXH một lần được thực hiện theo quy định tại Điều 60 của Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngáy 22/6/2015 của Quốc hội về việc thực hiện chính sách hưởng BHXH một lần đối với người lao động và Điều 8 Nghị định số 115/2015NĐ-CP.
- Mức hưởng được tính như sau: Khoản 2 Điều 19 Thông tư 59 quy định: Mức hưởng BHXH một lần của người lao động có thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng BHXH, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương đóng BHXH.
Chào em!
Lên phía trên
Nguyễn Hậu
Câu hỏi của bạn :
Chào anh chi! Em bị mất thẻ BHYT, anh chị có thể hướng dẫn giùm em cách làm lại BHYT như thế nào không ạ, để em tiện đi khám bệnh.
Em cảm ơn anh chị nhiều.
Câu trả lời của cơ quan BHXH:
Vấn đề bạn hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau:
Bạn chưa nói cụ thể bạn đã tham gia BHYT theo nhóm đối tượng nào, tuy nhiên, để cấp lại thẻ BHYT do mất, bạn cần làm tờ khai TK1-TS (ban hành kèm theo QĐ 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của BHXH Việt Nam), đồng thời liên hệ tại BHXH tỉnh hoặc BHXH huyện, thị xã, thành phố nơi bạn đăng ký tham gia để được cấp lại thẻ, Chi phí cấp lại là 4.000 đồng/thẻ.
Chào bạn.
Lên phía trên
Thu Hằng
Câu hỏi của bạn :
Chào anh (chị) !
Em có một vấn đề muốn nhờ anh (chị) tư vấn giúp ạ !
Bé nhà em được 16 tháng tuổi, bé sinh ra ở Đaklak và hiện tại thì sống ở xã Phong Nẫm cùng bố mẹ. Vì xuống đây lập nghiệp nên vợ chồng e chưa có hộ khẩu ở đây (hiện nay đang ở trọ). Lúc sinh bé em cũng đã làm bảo hiểm y tế cho bé ở Đắklak và nơi đăng ký KCB ban đầu là trên Đắklak. Nhưng giờ bé xuống ở Bình Thuận thì đi khám bệnh không được hưởng quyền lợi của BHYT (theo như Bệnh viện trả lời thì là khác tỉnh nên không được), và yêu cầu em đi đổi BHYT cho bé. Vậy em muốn nhờ anh (chị) tư vấn giúp em hình thức đổi như thế nào và cần những giấy tờ gì?
Em cảm ơn !
Câu trả lời của cơ quan BHXH:
Vấn đề bạn hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau:
1. Trường hợp của con bạn do BHXH Đaklak cấp thẻ BHYT, bạn có thể liên hệ BHXH Đaklak để đổi nơi đăng ký KCB tại Bình Thuận (bạn được đăng ký Bệnh viện tuyến huyện trở xuống).
2. Nếu bạn đã có sổ tạm trú tại Bình Thuận, để tiện việc khám chữa bệnh cho bé bạn có thể liên hệ UBND xã, phường nơi bạn đang tạm trú kèm theo Giấy Khai sinh + thẻ BHYT do BHXH Đăklăk cấp để được cấp mới thẻ BHYT cho bé.
Chào bạn.
Lên phía trên
Lê Thị Liên - 08/05/2016 18:12
Câu hỏi của bạn :
Năm 2011 em có hợp đồng lao động tại công ty giày da hồng phúc(KCN Lễ Môn Thanh Hóa) 9 tháng. e không biết trong khoảng thời gian đó e có được tham gia bảo hiểm xã hội không. theo quy định thì mỗi người lao động chỉ được tham gia 1 số sổ bảo hiểm. và nay e muốn tiếp tục đi làm, vậy để biết mình đã có sổ bảo hiểm trong khoảng thời gian lao động trên hay chưa thì e phải làm thế nào ạ? có nhất thiết phải đến công ty cũ để hỏi không, hay chỉ cần đến BHXH tỉnh Thanh Hóa hỏi cũng được ạ? và nếu đã có sổ, e muốn được cấp sổ thì phải làm thế nào ạ? mong nhận được phúc đáp trong thời gian sớm nhất. xin chân thành cảm ơn ạ!
Câu trả lời của cơ quan BHXH:
Vấn đề em hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau:
Trước hết em nên liên hệ Cty làm việc hoặc BHXH huyện, thị xã, thành phố nơi em làm việc trước đây để hỏi xem họ đã cấp cho em sổ BHXH chưa. 
Trường hợp đã cấp rồi thì em mang sổ BHXH đó nộp cho đơn vị mà em đang hoặc sẽ làm việc để tiếp tục ghi sổ.
Trường hợp chưa được cấp thì Cty em đang làm việc sau này sẽ làm thủ tục cấp sổ cho em với thời gian công tác hiện tại.
Nếu trong thời gian em làm việc và được cấp sổ BHXH tại Bình Thuận, mà sau đó BHXH ở Thanh Hóa cấp cho em một sổ của 9 tháng làm trước đây thì em nên mang sổ BHXH đó đến BHXH Bình Thuận để làm thủ tục gộp 02 sổ thành 01 sổ. 
Chào em!
Lên phía trên
Bạn OBAMA hỏi: Bảo hiểm xã hội điện tử đem lại lợi ích gì?
Câu hỏi của bạn :
Bạn OBAMA hỏi: Bảo hiểm xã hội điện tử đem lại lợi ích gì?
Câu trả lời của cơ quan BHXH:
Bảo hiểm xã hội điện tử giúp người tham gia bảo hiểm kê khai và nộp hồ sơ bảo hiểm qua mạng. Điều này tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian làm việc với cơ quan bảo hiểm. Đây là phương thức nộp hồ sơ bảo hiểm tiên tiến, hiện đại giúp người tham gia bảo hiểm tránh sai sót khi thực hiện kê khai các thủ tục. Thân ái chào OBAMA !
Lên phía trên
Đỗ Quang Tiến - 26/04/2016 11:00
Câu hỏi của bạn :
Đỗ Quang Tiến - 26/04/2016 11:00
Tôi xin trình bày trường hợp của tôi:
- Năm sinh : 6/1961. Nam.
- Tham gia công tác và đóng bảo hiểm từ 12/1980 đến nay. Tuy nhiên, vào thời gian từ 11/1992 đến 9/1995 do hoàn cảnh và điều kiện công tác tôi có nghỉ tự túc và không tham gia đóng bảo hiểm xã hội cho mãi đến tháng 10/1995, khi tiếp tục trở lại công tác, tôi đã tiếp tục tham gia đóng BHXH liên tục cho đến nay.
Khi Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế có hiệu lực thi hành, cơ quan đã có kế hoạch tinh giản biên chế và tôi là đối tượng được hưởng chính sách về hưu trước tuổi vào 6/2018.
Cho tôi xin phép được hỏi quí cơ quan như sau:
1- Trường hợp của tôi có thể áp dụng :
a) Điều 8/khoản 2 của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014?
b) Khoản 4/Điều 5 của Thông tư số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015?
2- Do bị gián đoạn về thời gian tham gia đóng BHXH ( như đã nêu trên) việc tính thời gian đóng BHXH trong 20 năm đầu có ảnh hưởng đến việc vận dụng điểm Chương II/ Điều 5/ Khoản 1/điểm b, Thông tư số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 “ Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho 20 năm đầu có đóng đủ bảo hiểm xã hội” hay không?
Xin trân trọng cảm ơn quí cơ quan!
Câu trả lời của cơ quan BHXH:
Chào anh Tiến! 
Theo như trình bày của anh thì anh có thời gian tham gia công tác từ T12/1980. Tuy nhiên, anh nghỉ việc từ tháng 11/1992 (nghỉ tự túc). Như vậy anh có thời gian gián đoạn trước năm 1995 (không có lý do cụ thể). Theo quy định tại điểm c, khoản 12, Mục II của Thông tư số 13/BNV ngày 04/9/1972 của Bộ Nội vụ thì thời gian trước khi nghỉ việc của anh không được tính là thời gian tham gia công tác liên tục.
Vậy thời gian tính đóng BHXH của anh từ tháng 10/1995 đến khi anh nghỉ hưu theo quy định. Như thông tin anh cho biết thì thời gia công tác của anh sẽ được tính từ tháng 10/1995 đế tháng 6/2018 (nếu anh tham gia liên tục) là 22 năm 9 tháng. Đến thời điểm này anh đã đủ 57 tuổi. 
Như vậy, nếu anh đáp ứng đúng theo quy định tại Điều 6, Nghị định 108 thì trường hợp của anh sẽ thuộc Khoản 2, Điều 8, Nghị định 108 ngày 20/11/2014 của Chính phủ.
Trân trọng chào anh!
Lên phía trên
nguyen thi hung - 30/03/2016 14:42
Câu hỏi của bạn :
e da thanh toan bhxh 1 lan va da bi thu hoi so.nay e xin duoc cap lai so so bao hiem de lam so moi.ten e la nguyen thi hung.sinh ngay 18/8/1992. cmnd so 132213516. cap tai cong an phu tho.cong ty e da lam viec va dong bh la Cong ty Nissel electric Ha Noi.
Câu trả lời của cơ quan BHXH:
admin - 01/04/2016 14:17
Trả lời : Nguyen Thi Hung: e da thanh toan bhxh 1 lan va da bi thu hoi so.nay e xin duoc cap lai so so bao hiem de lam so moi.ten e la nguyen thi hung.sinh ngay 18/8/1992. cmnd so 132213516. cap tai cong an phu tho.cong ty e da lam viec va dong bh la Cong ty Nissel electric Ha Noi.
Theo Quy định tại QĐ 1518/QĐ-BHXH ngày 20/12/2011, QĐ 1035/QĐ-BHXH ngày 01/10/2015 cơ quan BHXH quản lý sổ BHXH khi người lao động hưởng chế độ BHXH một lần từ ngày 01/01/2012.Để được cấp lại sổ BHXH khi tiếp tục tham gia, bạn có thể báo số sổ BHXH cho cơ quan BHXH nơi tham giạ để được cấp lại sổ.Thân ái chào bạn
Lên phía trên
Nguyễn Thị Thu Thủy - 20/04/2016 19:10
Câu hỏi của bạn :
Mã số bảo hiểm: DN4600104000312 Năm Sinh:02/06/1990
Em hỏi: em nghĩ thai sản 6 tháng xong rồi mà công ty chưa có tiền thai sàn?
Em hỏi: do công ty Công ty Cổ phần Hoàng Ngọc nợ bảo hiểm hay công ty không trả tiền thai sản cho em?
Câu trả lời của cơ quan BHXH:
Lê Trâm - Phòng Chế độ BHXH - trả lời câu hỏi của bạn Nguyễn Thị Thu Thủy - 17/05/2016 09:37
Bạn Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh ngày 02/6/1990, số sổ BHXH 7912018747, là nhân viên Công ty Cổ phần Hoàng Ngọc do BHXH thành phố Phan Thiết trực tiếp quản lý thu. Căn cứ hồ sơ giải quyết chế độ thai sản của BHXH thành phố Phan Thiết, chế độ thai sản của bạn chưa được BHXH Phan Thiết giải quyết. Quá trình thu BHXH của bạn cũng chưa được cập nhập thời gian bạn nghỉ thai sản. Tính đến ngày 17/5/2016, Công ty Cổ phần Hoàng Ngọc mới đóng BHXH đến tháng 7/2015.

Căn cứ công văn số 1741/LĐTBXH-BHXH ngày 27/5/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đối với các đơn vị nợ tiền đóng BHXH, khi đơn vị đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng BHXH thì tổ chức BHXH thực hiện chi trả chế độ ốm đau, thai sản theo quy định.

Đề nghị bạn liên hệ Công ty Cổ phần Hoàng Ngọc để Công ty làm thủ tục đóng tiếp BHXH những tháng còn thiếu và hoàn thiện thủ tục hồ sơ đề nghị BHXH Phan Thiết giải quyết chế độ thai sản cho bạn.
Lên phía trên
Huỳnh văn lăn - 15/04/2016 10:48
Câu hỏi của bạn :
Cho em hỏi :em đóng bảo hiểm y tế tại bệnh viện đa khoa thành phố phan thiết.khi em khám chữa bệnh tại nơi em đăng kí thì có trả tiền gì thêm không ạ.
Câu trả lời của cơ quan BHXH:
Phòng GDBHYT - 22/04/2016 09:27
Trả lời câu hỏi của bạn Huỳnh Văn Lăn: Khi khám, chữa bệnh tại nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ của bạn và có xuất trình đầy đủ thẻ BHYT cùng với chứng minh nhân dân (hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh khác chứng minh nhân thân của bạn) thì được hưởng bảo hiểm y tế đúng tuyến. Chỉ đóng thêm tiền khi bạn là đối tượng cùng chi trả 20% hoặc 5% hoặc bạn chọn dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu riêng.
Lên phía trên
Bạn Vũ Đăng Diện - 04/04/2016 09:06
Câu hỏi của bạn :
Vợ tôi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện An phước. Vậy trong trường hợp khám hoặc điều trị tại bệnh viện Đông y hoặc bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận thì chế độ thanh toán bảo hiểm y tế được hưởng như thế nào?
Câu trả lời của cơ quan BHXH:
Phòng Giám định BHYT- BHXH Tỉnh - 05/04/2016 11:00Trả lời câu hỏi cua bạn Diện như sau:Trường hợp nếu có giấy chuyển viện của BV An Phước thì BN được hưởng đúng tuyếnNếu không có giấy chuyển viện của BV An Phước thì khám chữa bệnh ngoại trú không được hưởng BHYT còn điều trị nội trú được hưởng BHYT trái tuyến (60% trong phạm vi quyền lợi BHYT). Thân ái chào bạn !
Lên phía trên
nguyễn văn quang - 31/03/2016 07:57
Câu hỏi của bạn :
năm nay tôi được cấp thẻ BHYT có ký hiệu TA nơi khám chữa bệnh ban đầu là trung tâm y tế thị xã Hương Thủy. tôi xin chuyển nơi khám chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế xã Thủy Vân có được không? có được cộng nói thòi gian tôi đã trước đây không, thủ tục để chuyển như thế nào? xin cảm ơn!
Câu trả lời của cơ quan BHXH:
ADMIN - 01/04/2016 16:28
1. Căn cứ theo quy định tại Điều 8 Thông tư 40/TT-BYT ngày 16/11/2015 người tham gia BHYT được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám chữa bệnh tuyến xã và tương đương, tuyến huyện và tương đương không phân biệt địa giới hành chính. Vì vậy anh có thể làm thủ tục chuyển đổi nơi đăng ký KCB ban đầu (nếu trạm y tế xã anh đề nghị được cho phép nhận đăng ký KCB ban đầu). Đề nghị anh liên hệ BHXH nơi cấp thẻ để được hướng dẫn hồ sơ thay đổi. 
2. Về vấn đề "có được cộng nói thòi gian tôi đã trước đây không, thủ tục để chuyển như thế nào" đề nghị anh nói rõ lại để có cơ sở trả lời. Thân ái chào anh
 

Sức khỏe & đời sống

Máy công nghiệp
Máy móc công nghiệp chính hãng giá gốc - AN PHÁT.