Trang nhất » CSDL Giấy chứng nhận

TRA CỨU THÔNG TIN QUẢN LÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG BHXH (Thông tư số 14/2016/TT-BYT)
Tìm đơn vị : Gõ Mã đơn vị hoặc Tên đơn vị
   

 

STT Mã đơn vị Tên cơ sở Khám chữa bệnh Số seri GCN không có GTTT Lượt xem/Tải về Mã TD
Trung tâm y tế Huyện Hàm Tân

Xem/ tải thông tin

Trung tâm y tế Huyện Tánh linh và các Trạm

Xem/ tải thông tin

Bệnh viện Tánh linh

Xem/ tải thông tin

Trạm y tế Vĩnh Hảo

Xem/ tải thông tin

Phòng khám đa khoa tư nhân Thiên Phú

Xem/ tải thông tin

Trạm y tế xã Phước Thể

Xem/ tải thông tin

Trạm y tế xã Phú Lạc

Xem/ tải thông tin

Trạm y tế xã Hòa Minh

Xem/ tải thông tin

Bệnh viện Huyện Tuy Phong

Xem/ tải thông tin

Phòng khám đa khoa KV Phú Long

Xem/ tải thông tin

1, 2, 3, 4, 5, 6 Trang sau