Cải cách hành chính

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 10


Hôm nayHôm nay : 1481

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 51270

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 11412009

Trang nhất » Tin Tức » Thông báo mới

KẾ HOẠCH: Thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ

Thứ sáu - 16/11/2018 16:19
KẾ HOẠCH  
Thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo
 
 Thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo.
Căn cứ Kế hoạch số 1926/KH-BHXH ngày 30/5/2018 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, Kế hoạch hành động số 2187/KH-UBND ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận về triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ, BHXH tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Cụ thể hóa từng nội dung để tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính Phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo; Kế hoạch hành động số 2187/KH-UBND ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận về triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ.
2. Tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hóa, điện tử hóa thủ tục, phấn đấu giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan BHXH với đơn vị, doanh nghiệp còn 49 giờ; nâng mức hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong thực hiện chính sách về BHXH, BHYT, BHTN.
3. Phấn đấu đến hết năm 2018, hầu hết các dịch vụ công phổ biến, liên quan đến người dân, đơn vị, doanh nghiệp được cung cấp ở mức độ 3; cho phép sử dụng thanh toán lệ phí trực tuyến, nhận hồ sơ và trả kết quả trực tuyến hoặc gửi qua mạng (dịch vụ công trực tuyến mức độ 4).
II. YÊU CẦU
1. Quán triệt Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính Phủ đến toàn thể viên chức, nhân viên các phòng nghiệp vụ và BHXH các huyện, thị xã, thành phố.
2. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tin học hóa toàn diện trong thực hiện BHXH, BHYT, BHTN, nâng cao hiệu lực, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.
3. Thường xuyên rà soát từng nội dung thực hiện nhằm tạo thuận lợi cho các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).
4. Chủ động phối hợp các sở, ban, ngành liên quan trong thực hiện nhiệm vụ của Ngành và hoạt động thanh tra, kiểm tra để tránh chồng chéo, gây ảnh hưởng đến hoạt động đơn vị, doanh nghiệp.
III. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm, thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền đến người dân, đơn vị, doanh nghiệp, các sở ban ngành về cải cách hành chính của BHXH tỉnh để biết và tiếp tục phối hợp thực hiện.
2. Phối hợp hướng dẫn và tạo thuận lợi cho cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục kê khai, nộp và giải quyết chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Tiếp tục rà soát, đơn giản hồ sơ, quy trình xử lý nghiệp vụ giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, công khai kịp thời khi có điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung.
3. Tổ chức thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong việc tiếp nhận hồ sơ - trả kết quả. Tăng cường thực hiện giao dịch điện tử đối với các thủ tục kê khai, thu nộp và giải quyết chính sách BHXH, BHYT, BHTN của đơn vị, doanh nghiệp. Thực hiện tốt việc nhận hồ sơ và trả kết quả về BHXH, BHYT, BHTN qua dịch vụ bưu chính đảm bảo an toàn và tránh thất lạc hồ sơ. Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008 vào hoạt động của cơ quan BHXH.
4. Tăng cường đôn đốc thu và giảm nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN; giải quyết đầy đủ, kịp thời các chính sách về BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Đẩy mạnh chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN qua tài khoản cá nhân người lao động.
 5. Xử lý kịp thời và chủ động phối hợp xử lý các đơn thư, kiến nghị của người dân, đơn vị, doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ của Ngành.
6. Thắt chặt kỷ luật, kỷ cương, kịp thời phát hiện hành vi lạm dụng thẩm quyền, vị trí việc làm để tư lợi riêng, nâng cao ý thức thay đổi thái độ làm việc nhằm phục vụ lợi ích của người dân và tạo thuận lợi cho đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp. Tổ chức và cử công chức, viên chức, người lao động học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ, công nghệ thông tin, ngoại ngữ đáp ứng nhiệm vụ của ngành và nâng cao hiệu quả công vụ.
7. Hàng năm, duy trì việc lấy phiếu thăm dò mức độ hài lòng của doanh nghiệp trong giao dịch hồ sơ, thực hiện chính sách về BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.
8. Tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN nhằm đảm bảo thực thi hiệu quả. Phối hợp sở ban ngành tham mưu đề xuất lãnh đạo tỉnh giải quyết hoặc xin ý kiến các Bộ, ngành khi vướng mắc, bất cập trong các quy định liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. BHXH các huyện, thị xã, thành phố và các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng và có hiệu quả.
2. BHXH các huyện, thị xã, thành phố và các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh báo cáo định kỳ hàng quý (trước ngày 05 của tháng cuối quý) tình hình triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ về BHXH tỉnh bằng văn bản và qua hộp thư điện tử (qua phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính) tthc@binhthuan.vss.gov.vn.
3. Giao phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính theo dõi, đôn đốc thực hiện kế hoạch, báo cáo định kỳ hoặc khi có phát sinh cho Lãnh đạo BHXH tỉnh kịp thời xử lý, giải quyết./.
(vào mẫu biểu văn bản -> văn bản gửi đơn vị sdlđ: tải file kế hoạch thực hiện theo số 879/KH-BHXH) 

 
                                                                                            
 
 

Tác giả bài viết: Lê Thị Hồng Vân

Nguồn tin: BHXH Bình Thuận

Từ khóa: n/a
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn