tuyentruyenbanner

DACH SÁCH CHI TRẢ LƯƠNG HƯU & TRỢ CẤP BHXH HÀNG THÁNG

Thứ tư - 25/09/2019 23:59 134 0
LỊCH CHI TRẢ LƯƠNG HƯU & TRỢ CẤP BHXH HÀNG THÁNG
 
STT Danh sách xã, phường, thị trấn Ngày chi trả Giờ chi trả Buổi phát Địa điểm
I TP.Phan Thiết 4 điểm BĐ 1 điểm ghép   13 điểm mượn
1 Phường Đức Long 6 13:30 Chiều BĐVHX
2 Phường Đức Nghĩa 6 13:30 Chiều UBND phường
3 Phường Lạc Đạo 6 13:30 Chiều UBND phường
4 Xã Tiến Lợi 6 13:30 Chiều BĐVHX
5 Xã Tiến Thành + Khối cơ quan 5 7:00 Sáng BC Nguyễn Tất Thành
6 Phường Hưng Long 7 13:30 Chiều UBND phường
7 Phường Phú Trinh 7 13:30 Chiều UBND phường
8 Phường Đức Thắng 8 13:30 Chiều UBND phường
9 Xã Phong Nẫm 8 13:30 Chiều UBND xã
10 Phường Phú Tài 8 13:30 Chiều UBND phường
11 Phường Xuân An 8 13:30 Chiều UBND phường
12 Phường Phú Thuỷ 9 13:30 Chiều UBND phường
13 Phường Bình Hưng 10 13:30 Chiều UBND phường
14 Phường Hàm Tiến 10 13:30 Chiều Bưu cục
15 Xã Thiện Nghiệp 10 13:30 Chiều BC Hàm Tiến
16 Phường Mũi Né 10 13:30 Chiều CLB Hưu trí phường
17 Phường Thanh Hải 10 13:30 Chiều UBND phường
18 Phường Phú Hải 10 13:30 Chiều UBND phường
II Huyện Hàm Thuận Bắc 11 điểm BĐ     6 điểm mượn
1 Xã Hàm Đức 7 7:30 Sáng BĐVHX
2 Xã Hàm Hiệp 7 7:30 Sáng BĐVHX
3 Xã Hàm Thắng 7 7:30 Sáng BĐVHX
4 Thị Trấn Ma Lâm 7 7:30 Sáng BCTT
5 Thị Trấn Phú Long 7 7:30 Sáng Bưu cục
6 Xã Hàm Chính 8 7:30 Sáng UBND xã
7 Xã Hàm Liêm 8 7:30 Sáng BĐVHX
8 Xã Hàm Phú 8 7:30 Sáng BĐVHX
9 Xã Hàm Trí 8 7:30 Sáng BĐVHX
10 Xã Thuận Hoà 8 7:30 Sáng BĐVHX
 
STT Danh sách xã, phường, thị trấn Ngày chi trả Giờ chi trả Buổi phát Địa điểm
11 Xã Thuận Minh 8 7:30 Sáng UBND xã
12 Xã Đa Mi 9 7:30 Sáng Nhà dân
13 Xã Đông Giang 9 7:30 Sáng Nhà dân
14 Xã Đông Tiến 9 7:30 Sáng Nhà dân
15 Xã Hồng Liêm 9 7:30 Sáng BĐVHX
16 Xã Hồng Sơn 9 7:30 Sáng BĐVHX
17 Xã La Dạ 9 7:30 Sáng Nhà dân
III Huyện Hàm Thuận Nam 10 điểm BĐ 2 điểm ghép   1 điểm mượn
1 Xã Hàm Cường 8 7:00 Sáng BĐVHX
2 Xã Hàm Kiệm 8 7:00 Sáng BĐVHX
3 Xã Hàm Mỹ 8 7:00 Sáng BĐVHX
4 Xã Tân Thành 8 7:00 Sáng BĐVHX
5 Xã Tân Thuận 8 7:00 Sáng BĐVHX
6 Xã Hàm Cần 9 7:00 Sáng BĐVHX Hàm Thạnh
7 Xã Hàm Minh 9 13:30 Chiều UBND xã Hàm Minh
8 Xã Hàm Thạnh 9 7:00 Sáng BĐVHX
9 Xã Mương Mán 9 7:00 Sáng Bưu cục
10 Xã Mỹ Thạnh 9 7:00 Sáng BĐVHX Hàm Thạnh
11 Xã Tân Lập 9 7:00 Sáng UBND xã Tân Lập
12 Thị Trấn Thuận Nam 9 7:00 Sáng BĐTT
13 Xã Thuận Quý 9 13:30 Chiều BĐVHX
IV Huyện Tuy Phong 7 điểm BĐ 1 điểm ghép   4 điểm mượn
1 Xã Bình Thạnh 8 13:30 Chiều BĐVHX
2 Xã Hoà Phú 8 13:30 Chiều BĐVHX
3 Xã Phan Dũng 8 13:30 Chiều BC GDTT
4 Xã Phong Phú 8 13:30 Chiều UBND xã
5 Xã Phước Thể 8 13:30 Chiều BĐVHX
6 Xã Vĩnh Hảo 8 13:30 Chiều BĐVHX
7 Xã Vĩnh Tân 8 13:30 Chiều BĐVHX Vĩnh Hảo
8 Xã Chí Công 8 7:30 Sáng UBND xã
9 Xã Hoà Minh 8 7:30 Sáng BĐVHX
 
STT Danh sách xã, phường, thị trấn Ngày chi trả Giờ chi trả Buổi phát Địa điểm
10 Thị Trấn Liên Hương 8 7:30 Sáng UBND xã
11 Thị trấn Phan Rí Cửa 8 7:30 Sáng UBND xã
12 Xã Phú Lạc 8 7:30 Sáng BC GDTT
V Huyện Hàm Tân: 8 điểm BĐ 2 điểm ghép    
1 Xã Tân Đức 6 7:30 Sáng Bưu cục
2 Thị Trấn Tân Minh 6 7:30 Sáng Bưu cục
3 Xã Tân Phúc 6 7:30 Sáng Bưu cục Tân Minh
4 Xã Sơn Mỹ 7 7:30 Sáng Bưu cục
5 Xã Tân Thắng 7 7:30 Sáng Bưu cục
6 Xã Thắng Hải 7 7:30 Sáng Bưu cục Tân Thắng
7 Xã Sông Phan 8 7:30 Sáng BC GDTT
8 Xã Tân Hà 8 7:30 Sáng BĐVHX
9 Thị trấn Tân Nghĩa 8 7:30 Sáng BC GDTT
10 Xã Tân Xuân 8 7:30 Sáng BĐVHX
VI Huyện Bắc Bình 12 điểm BĐ 1 điểm ghép   4 điểm mượn
1 Xã Bình Tân 8 7:30 Sáng BĐVHX
2 Thị Trấn Chợ Lầu 8 7:30 Sáng BC GDTT
3 Xã Phan Hiệp 8 7:30 Sáng BC GDTT
4 Xã Sông Lũy 8 7:30 Sáng BĐVHX
5 Xã Bình An 7 13:30 Chiều BĐVHX
6 Xã Hải Ninh 8 13:30 Chiều Bưu cục
7 Xã Phan Hoà 8 13:30 Chiều BĐVHX
8 Xã Phan Rí Thành 7 13:30 Chiều Bưu cục
9 Xã Hòa Thắng 9 7:30 Sáng BĐVHX
10 Xã Hồng Phong 9 13:30 Chiều Nhà dân
11 Thị Trấn Lương Sơn 9 13:30 Chiều Bưu cục
12 Xã Sông Bình 8 7:30 Sáng Nhà dân
13 Xã Phan Tiến     Không có đối tượng
14 Xã Hồng Thái 9 13:30 Chiều Thái Hòa - Thái Thành
15 Xã Phan Lâm 8 7:30 Sáng Nhà dân
16 Xã Phan Sơn 8 7:30 Sáng Nhà dân
 
STT Danh sách xã, phường, thị trấn Ngày chi trả Giờ chi trả Buổi phát Địa điểm
17 Xã Phan Thanh 9 13:30 Chiều UBND xã
18 Xã Phan Điền     Không có đối tượng
VII Thị xã La Gi: 6 điểm BĐ 2 điểm ghép   1 điểm mượn
1 Phường Bình Tân 5 7:30 Sáng BĐVHX
2 Xã Tân Bình 5 7:30 Sáng BĐVHX Bình Tân
3 Phường Tân An 6 7:30 Sáng VP Bưu điện TX
4 Xã Tân Hải 7 7:30 Sáng Bưu cục
5 Xã Tân Tiến 7 7:30 Sáng BĐVHX
6 Xã Tân Phước 7 14:00 Chiều UBND Xã
7 Phường Tân Thiện 8   Sáng BC GDTT
8 Phường Phước Hội 8 13:30 Chiều Bưu cục
9 Phường Phước Lộc 8 13:30 Chiều Bưu cục Phước Hội
VIII Huyện Đức Linh: 10 điểm BĐ 1 điểm ghép   2 điểm mượn
1 Xã Nam Chính 8 7:30 Sáng BĐVHX
2 Thị Trấn Võ Xu 8 7:30 Sáng BĐVHX
3 Xã Vũ Hoà 8 7:30 Sáng UBND Xã
4 Xã Đa Kai 8 13:30 Chiều UBND Xã
5 Xã Mê Pu 8 13:30 Chiều BĐVHX
6 Xã Sùng Nhơn 8 13:30 Chiều BĐVHX
7 Xã Đông Hà 9 7:30 Sáng UBND Xã
8 Xã Đức Chính 9 7:30 Sáng BĐVHX
9 Xã Đức Hạnh 9 7:30 Sáng BĐVHX
10 Thị Trấn Đức Tài 9 7:30 Sáng Bưu cục
11 Xã Đức Tín 9 7:30 Sáng BĐVHX Đức Hạnh
12 Xã Tân Hà 9 7:30 Sáng UBND Xã
13 Xã Trà Tân 9 7:30 Sáng UBND Xã
IX Huyện Tánh Linh: 14 điểm BĐ      
1 Xã Đồng Kho 7 7:00 Sáng Bưu cục
4 Xã Gia An 7 7:00 Sáng Bưu cục
5 Xã Gia Huynh 7 7:00 Sáng BĐVHX
6 Xã La Ngâu 7 7:00 Sáng BĐVHX
 
STT Danh sách xã, phường, thị trấn Ngày chi trả Giờ chi trả Buổi phát Địa điểm
7 Thị Trấn Lạc Tánh 7 7:00 Sáng BC GDTT
8 Xã Suối Kiết 7 7:00 Sáng BĐVHX
2 Xã Đức Bình 7 13:30 Chiều BĐVHX
3 Xã Đức Thuận 7 13:30 Chiều BĐVHX
9 Xã Bắc Ruộng 8 7:00 Sáng BĐVHX
10 Xã Đức Phú 8 7:00 Sáng BĐVHX
11 Xã Đức Tân 8 7:00 Sáng BĐVHX
12 Xã Huy Khiêm 8 7:00 Sáng BĐVHX
13 Xã Măng Tố 8 7:00 Sáng Bưu cục
14 Xã Nghị Đức 8 7:00 Sáng BĐVHX
X Huyện Phú Quý: 3 điểm BĐ      
1 Xã Long Hải 10 7:30 Sáng Bưu cục
2 Xã Ngũ Phụng 10 7:30 Sáng BĐVHX
3 Xã Tam Thanh 10 7:30 Sáng BĐVHX 

Nguồn tin: BHXH Bình Thuận:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây